Pırlantanın Anatomisi - 4C

Elmas saf karbondan oluşmuş mineralin ismidir. Pırlanta ise özel kesilmiş elmasa verilen isimdir. Bundan dolayı her kesilmiş elmasa pırlanta denmez.  

Pırlanta üzerinde 57 faset bulunur. Faset, ışığı yansıtan açılı yüzeylere verilen isimdir.

Pırlanta üç bölümden oluşur. Taç, kemer ve külah.

Kemerin üstünde bulunan bölüme Taç denir. Taç bölümünde 33 adet faset bulunur. Taç bölümünde bulunan fasetlerin sayısı fazla olduğu için, bu bölümde daha fazla yansıma ve parlaklık gözlemlenir. Bundan dolayı taç bölümü, pırlantanın geneline göre daha beyaz görünür.

Kemer bölümü doğal, cilalı ya da fasetli olabilir. Kemer kalınlığı pırlantanın parlaklığını etkiler. Kalın kemerli bir pırlanta daha mat görünür, ince kemerli pırlanta ise mıhlamaya karşı dayanıksızdır. Kemer, pırlantayı sağlam tutan önemli bir bölümdür. Kemer olmasaydı, pırlanta üretimde kullanılamayacaktı.

Kemerin altında bulunan bölüme külah denir. Külah bölümünde 24 faset bulunur. Külah bölümü pırlantaya giren ışığın dışarı yansımasını sağlar. Külah ne kadar doğru açıyla kesilmiş ise, pırlantaya giren ışık yansıyarak yine taçtan çıkar. Böylece pırlantada optimum parlaklık sağlanmış olur.
 
Kimi zaman külah ucuna da faset atılabilir. Bu faset ile pırlantanın en hassas kısmı olan külah ucunda oluşabilecek hasarlar önlenmiş olur. Dünyanın en sert madeni olsa da, pırlanta belirli yönlerden gelen darbelere karşı dayanıksızdır ve çabucak kırılabilir.

Çap, pırlantanın kemerinin bir uçtan diğer uca kadar olan ölçüsüdür.  

Derinlik, pırlantanın tabladan külah ucuna kadar olan yüksekliğidir.
 Pırlantanın Anatomisi
 
 
info@idlpirlanta.com
4C

 *  Cut ( Kesim )
     *  Clarity ( Berraklık )
     *  Color ( Renk )
     *  Carat ( Karat Ağırlığı )
 
a) Kesim
4C özellikleri arasında en önemlisi kesimdir. Elmasın en parıltılı kesimi olan pırlanta ne kadar doğru açılarla kesilmişse dışarıya o kadar ışık yansıtacaktır. Ne içinde karartılar görülecek, ne de boyuna göre olduğundan küçük görünecektir. Cila kalitesi, fasetlerin simetrik kesilmiş olması gibi faktörler ancak belirli makineler aracılığıyla ortaya çıkarılır.

Elmas nerelerde kesilir?
 
Zamanımızda elmas kesimi dünyanın birçok ülkesinde yapılırken bunlardan endüstri haline gelmiş kentler: Hindistan, Çin, İsrail, Belçika ve Amerika’dır. Elmastraşçılık çok küçük yaşlarda öğrenilen çok detaylı ve zor bir iştir. Çünkü elinizdeki malzeme dünyanın en değerli malzemesidir ve boşa verilmiş en ufak fire toz olacak ve pırlantanın küçük olmasına sebep olacaktır.
 
Standartlar
 
Kesim ( Cut Proportions )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
 
Cila Kalitesi ( Polish )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor
 
Simetri ( Finish Grade )
Excellent
Very Good
Good
Fair
Poor

b) Berraklık
 
Pırlantanın güzelliğini etkileyen bir diğer faktör de berraklığıdır. Esasında her elmasın içinde farklı mineraller, izler bulunabilir. Bu izler sayesinde elması sahtelerinden ve sentetiklerinden ayırt edebiliyoruz.Eğer pırlantanın içindeki izler x10 mercek ile fark edilemiyorsa Flawless ya da Loupe Clean denir.
 
IF - Internally Flawless
VVS - Very Very Small Inclusions
VS - Very Small Inclusions
SI - Small Inclusion
I - Imperfect
 
 
 c)     Renk
 
Pırlantada renk diye bahsettiğimiz şey aslında renksiz olmaktan uzak olmaktır. Bir pırlanta ne kadar renksizse o kadar değerlidir. C karbondan oluşan elmas kristalinin içine N azot atomları girerek, ışığın emilimi değişir. Bundan dolayı pırlantada sarı renk görmeye başlarız. Pırlantadaki sarı rengin yoğunluğuna göre fiyat belirlenir.
 
Laboratuvarda renk kararı verilirken kılavuz taşlar özel ışıkta külah kısmından incelemek suretiyle bakılır.
 
D ( Renksiz) den Z 'ye kadar gider.
 
       D E F        G H I J                               K L M           N O P Q R   S T U V W X Y Z
Renksiz     Neredeyse Renksiz            Soluk sarı     Çok açık sarı     Açık Sarı
 
d)  Karat Ağırlığı
 
Eski zamanlarda elmasın ağırlığı keçiboynuzu ağacının tohumu ile karşılaştırarak, gramın beşte birine denk gelen karat ağırlığı ortaya çıktı. Karat ağırlığı arttıkça pırlantanın değeri de kademeli olarak artar. Çünkü büyük boy pırlanta çok daha nadir olduğundan çok daha değerlidir.Örnekle belirtirsek, 2,00 karat ağırlığında H VS2 kalitesinde bir taş, 1 karat ağırlığında aynı standartlardaki taşın iki katı değil çok daha üzerinde fiyatta olacaktır.